Амбулаторне ортопедично-травматологічне відділення

Амбулаторне ортопедично-травматологічне відділення є структурним підрозділом КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1». У відділенні працюють сучасні кабінети для прийому пацієнтів (один з яких для екстреного прийому), перев’язувальна, операційна, гіпсова, тут же розташований рентгенологічний кабінет з надсучасним рентгенологічним апаратом.

Амбулаторне ортопедично-травматологічне відділення
Завідувач відділенням Сухоставець Володимир Олександрович, лікар другої категорії

Від організації спеціалізованої допомоги на першому головному етапі, її якості та високої культури залежить відновлення здоров’я та працездатності населення. І в цій важливій справі велика роль медичного працівника, тому що він одночасно з лікуванням хворих виконує функції організатора охорони здоров’я.

Керує роботою амбулаторного ортопедично-травматологічного відділення лікар другої категорії міський ортопед-травматолог Сухоставець Володимир Олександрович.

У відділенні працюють 9 лікарів, які надають екстрену та амбулаторну допомогу населенню міста (п’ять з них мають першу категорію). Всі вони володіють сучасними методиками діагностики та лікування, постійно вдосконалюють свій професіональний рівень.

Штат відділення укомплектований висококваліфікованим середнім медичним персоналом (у 4 медсестер вища категорія, у 6 – перша)

За рік до відділення за екстреною травматологічною допомогою звертається близько 18 тисяч хворих та 25 тисяч хворих отримують медичну допомогу на амбулаторному прийомі. Близько 98 % хворих з пошкодженнями опорно-рухової, системи починають та закінчують лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Відділення забезпечене усім необхідним для надання допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями
опорно-рухового апарату. Створені умови для своєчасної якісної діагностики захворювань та надання невідкладної допомоги хворим, що її потребують.

Відділення здійснює:

  1. Цілодобове надання екстреної амбулаторної травматологічної допомоги постраждалим.
  2. Сортування хворих, що надійшли. Лікар травматологічного пункту виявляє постраждалих і тих, які потребують стаціонарного лікування та направляє їх на госпіталізацію до відповідних відділень: травматологічного, нейрохірургічного, хірургічного і т.п.
  3. Первинний огляд травмованих та лікування до повного відновлення здоров’я та працездатності. В короткий час первинного прийому лікар вирішує питання діагностики та лікування хворого. Крім того лікар також проводить блокади, репозиції, обробку ран та інші маніпуляції.
  4. Лікування хворих, виписаних із стаціонару (доліковування) – спостереження хворих в період іммобілізації, зняття гіпсових пов’язок, визначення подальшої тактики, відновне лікування (фізіотерапія, ЛФК та ін.).
  5. Профілактика травматизму. Лікарі беруть участь у розборі випадків травм, виступають з лекціями, бесідами, сприяють поширенню наочної агітації.
  6. Приймаються травмовані від укусів тварин в міському рабіологічному центрі відділення.
  7. Ефективно проводиться лікування в денному стаціонарі амбулаторго ортопедично-травматологічного відділення відділення на 20 ліжок.

 

Відповідальність та уважність до хворих, високий інтелект, вміння працювати руками у поєднанні з чіткою координацією рухів, постійне самовдосконалення, співпереживання, рішучість і холоднокровність притаманні медичному персоналу амбулаторного ортопедично-травматологічного відділення.