Ортопедично-травматологічне відділення №2

Ортопедично-травматологічне відділення №2
Завідувач ортопедично-травматологічним відділенням №2 Барабан Юрій Антонович, лікар вищої категорії

Ортопедично-травматологічне відділення №2 сформовано в результаті реорганізації ортопедичної служби у 2012 році. Ліжковий фонд 30 ліжок.

У відділенні надається планова та невідкладна спеціалізована допомога хворим з патологією системи опори та руху – травми та захворювання.

Очолює колектив відділення Барабан Юрій Антонович – лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії.

Роботу сестринського колективу організовує старша сестра медична – Гаркава Оксана Василівна.


Кадровий потенціал відділення:

Лікарі ортопеди-травматологи:

Томенко Анатолій Михайлович, категорія вища.

Ступін Олексій Борисович, категорія перша.

Соболев Олександр Юрійович, категорія перша.

У відділенні працюють 22 медичні палатні та молодші медичні сестри.

Лікарями відділення велика увага приділяється впровадженню сучасних технологій обстеження та лікування пацієнтів.

Застосовується методика «стабільно-функціонального остеосинтезу». Оперативні втручання проводяться як пластинами DSP так і сучасними пластинами із кутовою стабільністю LCP при переломах довгих трубчастих кісток згідно стандартів лікування Європейської Асоціації Остеосинтеза.

Також, у відділенні одним з перших в області освоєно методики «Блокуючого інтрамедулярного остеосинтеза» при переломах кісток стегна, гомілки, плеча (БІОС).

Впроваджені технології мінінвазивної хірургії – артроскопічні діагностично-лікувальні операції на колінному суглобі, вперше в області запроваджено шов меніска колінного суглобу.

Завдяки придбаному у лікарні в 2015 році сучасному рентгеноскопічному апарату (С- дуга, електронно-оптичний перетворювач) впроваджено, вперше в області, оперативні втручання з інтраопераційним асистуючим рентгеноскопічним моніторингом та рентгенконтролем, досягнутого вправлення на операційному столі, що дає змогу в момент операції усунути зміщення уламків кісток та проконтролювати правильність накладання металевих конструкцій. Самі оперативні втручання є менше травматичні, час перебування під наркозом значно зменшується, після операційне відновлення проходить значно швидше.

Впроваджена транспедікулярна фіксація системою «МОСТ» при переломі поперекового відділу хребта, що дозволяє прискорити мобілізацію, рухи хворого та усуває фіксацію в післяопераційному періоді гіпсовим корсетом.

Також проводяться оперативні втручання при травмі та захворюванні суглобів – корегуючі остеотомії кінцівок, реконструктивно-відновлювальні операції при статичних деформаціях стоп, що дозволяє вирівняти анатомічні вісі кінцівок, раціоналізувати навантаження на ушкоджені суглоби.

При переломах шийки стегна, що у похилих людей є значним інвалідізуючим фактором, застосовується остеосинтез пластинами DHS, канюльованими гвинтами.

Впроваджено вперше в області «Біполярне цементне ендопротезування голівки стегна кульшового суглобу системою «Doubl cap», що дозволяє ранню ходу та самообслуговування хворих.

При дегенеративних захворюваннях суглобів впроваджено тотальне безцементне та цементне ендопротезування кульшових суглобів протезом « Депью» із збільшеним радіусом головки стегна.

Значний обсяг при лікуванні переломів займає метод апаратної фіксації

переломів. Проводиться фіксація в апаратах зовнішньої стрижневої фіксації, компресійно-дістракційний остеосинтез за Ілізаровим, довготривала корекція уламків в апараті, усунення контрактури суглобів.

У відділенні значна увага приділяється комплексному лікуванню та реабілітації хворих з патологією опорно-рухової системи. Застосовуються методи фізіо-медикаментозного лікування, лікувальні блокади суглобів, хребта, методики: мануальної терапії, кінезотерапії, голкорефлексотерапії.

За 2015 рік у відділені проліковано 819 хворих: планово госпіталізовано – 414 хворих, за невідкладними станами – 387 хворий. Всього проліковано із захворюваннями – 508 хворих, із травмою – 310.

Проведено 488 оперативних втручань. Після ДТП проліковано – 17 хворих.