Відділення інтервенційної кардіології та інтенсивної терапії

Відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної терапії було відкрито на базі Сумської міської клінічної лікарні №1 з 10 жовтня 2018 року. Відділення розраховане на 30 ліжок і працює в цілодобовому режимі.

Основним завданням відділення є надання висококваліфікованої невідкладної допомоги хворим з гострими серцево-судинними станами, зокрема, гострим інфарктом міокарду, нестабільною стенокардією, життєво небезпечними порушеннями ритму та провідності, гострою серцевою недостатністю, інфекційним ендокардитом, тромбоемболією легеневої артерії.

Медичний штат відділення працює у відповідності до графіка чергувань, забезпечує лікування хворих у відділенні, огляд та невідкладну допомогу хворим кардіологічного профілю у приймальному відділенні, а також консультують хворих у інших відділеннях лікарні та міста.

Очолює відділення кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Лозова Тетяна Анатоліївна.

У відділенні працює 11 лікарів, з яких 7 мають вищу кваліфікаційну категорію, чотири лікаря мають підготовку з інтервенційної кардіології.

До складу відділення входять палати інтенсивної терапії з реанімаційним залом, палати для планових хворих, маніпуляційний кабінет, та кабінет функціональної діагностики.


Штат сестер медичних очолює старша сестра медична вищої кваліфікаційної категорії Приходько Ольга Олександрівна.

Лікарські призначення виконуються висококваліфікованим штатом медичних сестер палат інтенсивної терапії, серед яких 15 мають вищу та 1 першу кваліфікаційні категорії.

Стандарти лікування хворих з гострим інфарктом міокарда передбачають швидке відновлення кровотоку за допомогою механічної або фармакологічної реперфузії. Протягом останнього десятиріччя єдиним методом відновлення коронарного кровотоку при інфаркті було ведення тромболітичних, зокрема, альтеплази та стрептокінази, на базі тромболітичного центру при кардіологічному відділенні

Згідно сучасним рекомендаціям з лікування гострих коронарних синдромів Європейського та Українського товариств кардіологів пріоритетним методом реперфузії в перші години інфаркту міокарда є через шкірна ангіопластика та стентування. Це стало можливим завдяки веденню в експлуатацію сучасного високоякісного ангіографічного обладнання Eurocolumbus EUROUM PLIALIEN CARDIO.

З моменту відкриття відділення хворим з гострим інфарктом міокарду проводяться первинні перкутанні втручання, що дозоляє швидко і якісно відновити кровоток по інфаркт залежній коронарній артерії, запобігти розвитку фатальних ускладнень, і найголовніше, врятувати життя та покращити реабілітацію пацієнтів з інфарктом міокарду.

Проведення коронарографії хворим на стабільну стенокардію напруги дозволяє визначити ступінь атеросклеротичного ураження коронарного русла та кваліфіковано аргументувати направлення пацієнтів на подальше оперативне лікування (аорто-коронарне шунтування) або проводити їм стентування в умовах відділення.

Реанімаційні палати відділення оснащені сучасними системами моніторування, дефібрилятором Сardio Life (виробництва Японії) з функцією зовнішньої кардіостимуляції, апаратом штучної вентиляції Сarina (виробництва Німеччини).

Усім хворим відділення проводиться електрокардіографічне обстеження в режимі динамічного спостереження.

На балансі відділення знаходиться сучасний велоергометр KETTLER (виробництва Швейцарії), що дозволяє проводити проби з дозованим фізичним навантаженням для діагностики ішемічної хвороби серця або встановлення функціонального класу стенокардії.

У відділенні проводиться діагностика та лікування складних порушень ритму та провідності. За допомогою холтерівського моніторування ЕКГ проводиться аналіз електрокардіографічного дослідження протягом 24-48 годин, оцінюється ефективність антиаритмічної терапії та визначаються покази до імплантації штучних водіїв ритму.

Лікарі відділення володіють методикою через стравохідної кардіостимуляції (ЧСЕКС), метою якої є немедикаментозне або комбіноване лікування таких порушень ритму та провідності, як пароксизмальная форма тріпотіння передсердь та суправентрикулярної тахікардії, проведення навантажувальних проб з метою виявлення ішемії міокарду.