Відділення променевої діагностики

Відділення променевої діагностики включає рентгенодіагностичну службу та кабінети ультразвукової діагностики.

Основні напрямки роботи відділення:

 1. Проведення діагностичних рентгенівських та ультразвукових досліджень поліклінічним та стаціонарним хворим.

 2. Надання цілодобової діагностичної допомоги ургентним хворим в рентгенівському кабінеті приймального та екстреного амбулаторного ортопедо-травматологічного відділення.

 3. Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги лікувальним закладам міста в розрізі рентгенодіагностики (консультації міського рентгенолога).

 4. Підготовка лікарів-інтернів.

В КУ СМКЛ № 1 в наявності 7 рентгенологічних кабінетів та ретгеноопераційний блок у складі двох рентген-операційних та рентген-ангіографічної операційної:

 • рентген-кабінет приймального відділення – надає допомогу ургентним хворим;

 • рентген-кабінети №1 та №2 – надають допомогу амбулаторним хворим та хворим стаціонарних відділень;

 • кабінет флюорографії – проводяться профілактичні рентгенівські обстеження органів грудної клітини (флюорографії);

 • рентген-кабінет екстреного амбулаторного ортопедо-травматологічного відділення, що обслуговує пацієнтів травмпункту, які звернулися з травмою. Оснащений системою рентгенівською діагностичною з двома плоскопанельними детекторами «ECLYPSE», виробництва Італія та введений в експлуатацію в січні 2018 року;

 • спеціалізований кабінет для проведення досліджень сечостатевої системи (урологічний) – обслуговує амбулаторних та стаціонарних хворих;

 • кабінет мамографії – працює з серпня 2017 року. Оснащений новітнім італійським обладнанням «мамограф “Lilyum“», забезпечує обстеження молочних залоз;

 • рентген-операційний блок забезпечує проведення інтервенційних втручань. Оснащений мобільними рентгенівськими діагностичними системи на основі С-арок та мобільною ангіографічною системою.

Всі рентген-кабінети оснащені рентгенівською апаратурою, а саме 15 рентген-апаратів, 1 апарат з ПЗР, 5 цифрових, 7 стаціонарних рентгенодіагностичних комплексів, 8 пересувних рентген-апаратів, 1 флюорограф.

Перелік рентгенологічних досліджень, що виконуються у відділенні променевої діагностики:

 • рентгенодіагностичні дослідження органів грудної клітини (діагностичні та профілактичні);

 • рентгенодіагностичні дослідження органів травлення;

 • рентгеноскопія шлунку та дванадцятипалої кишки;

 • рентгеноскопія стравоходу;

 • холангіографія інтраопераційна;

 • ірригосокпія

 • рентгенографія оглядова органів черевної порожнини;

 • рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи;

 • рентгенологічні дослідження, що застосовуються в урології та гінекології;

 • урографія внутрішньовенна;

 • ретроградна пієло-, цисто-, уретерографія;

 • гістеросальпінгографія;

 • складні та спеціальні рентгенологічні дослідження;

 • рентгенологічні дослідження, які поєднані з хірургічними маніпуляціями.

В структурі відділення два кабінети ультразвукової діагностики (стаціонару та поліклініки).

Кабінети укомплектовані апаратами для УЗ-діагностики, які оснащені кількома датчиками, що дозволяє проводити дослідження у сірій шкалі, використовувати доплеровські методики.

Переліки ультразвукових досліджень, що виконують у відділенні променевої діагностики:

 • Трансабдомінальні ультразвукові дослідження гепатобіліагної системи (печінка, жовчний міхур, протоки, підшлункова залоза, селезінка);

 • Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи:

  • У чоловіків: нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза, яєчка;

  • У жінок: нирки, матка з яєчниками;

 • Ультразвукові дослідження поверхневих органів (щитоподібна залоза, молочні залози тощо);

 • Ультразвукові дослідження органів грудної клітини – ехокардіографія з доплеровським аналізом.

Роботу відділення променевої діагностики забезпечує висококваліфікований медичний персонал, а саме:

Лікарі:

 1. Лукьяненко Людмила Павлівна – лікар-рентгенолог першої категорії, завідувач відділення променевої діагностики;

 2. Щербак Ірина Сергіївна – лікар-рентгенолог вищої категорії;

 3. Гладунець Людмила Миколаївна – лікар-рентгенолог першої категорії;

 4. Новак Владислав Миколайович – лікар-рентгенолог.

Рентгенолаборанти – 19 осіб, з них:

  • Вища категорія – 8 осіб;

  • Перша категорія – 5 осіб;

  • Друга категорія – 3 особи;

  • Без категорії – 3 особи.

Медичні сестри – 2 особи з вищою категорією.

Молодший медичний персонал – 6 осіб.

Кваліфіковані рентгенологічні обстеження органів грудної клітини, кістково-суглобової системи, органів черевної порожнини, рентгеноскопічні дослідження шлунково-кишковго тракту та органів грудної клітини населенню з метою ранньої діагностики та профілактики захворювань проводяться в рентгенологічному відділенні лікарні.

Наявність сучасної апаратури та висококваліфікованого медичного персоналу дозволяє проводити всі види рентгенологічних обстежень в найкоротший термін, що позитивно позначається на подальшому лікуванні та здоровї людини.